O= Origo
L1*=   Kg ( Kåpans vikt i kg )*=
 
L2*=   N ( Antal gasfjädrar)=
 

Ditt newtonvärde blir :

GÖR SÅ HÄR :
Fyll i värdena. Klicka på "Räkna ut" och sedan på "Klistra in och stäng".

Alla fyra fälten måste vara ifyllda och värden ska anges i hela millimeter.

* L1 mäts från gångjärnens (O) centrum.

*L2 mäts från gångjärnet (O) till den närmsta infästningspunkten på gasfjädern i öppet läge.

*Vikten avser hela vikten av kåpan/luckan.
För att t.ex. väga en kåpa tar man loss gasfjädrarna, lägger en våg längst bak i öppningen, stänger kåpan och dubblar värdet.